Centrera text på en sida genom att använda en ram

  1. Markera texten som du vill centrera på sidan.

  2. Välj Infoga - Ram.

  3. Markera Vid sidan under Förankring .

  4. Ange kantlinjens mått under Storlek .

  5. Under Position markerar du "Centrerat" i rutorna Horisontellt och Vertikalt .

  6. Klicka på OK.

Symbolen Info

To hide the borders of the frame, select the frame, and then choose Format - Frame and Object - Properties. Click the Borders tab, and then click in the Set No Border box in the Line Arrangement area.


Om du vill ändra storlek på ramen drar du i ramens kanter.

Stötta oss!