Skriva text med stora eller små bokstäver

Du kan ändra skiftläge för text, formatera text med kapitäler eller börja varje ord i en markering med stor bokstav.

Symbolen Info

When you apply formatting to your text by Format - Character, the text stays the same, it is only displayed in another way. On the other hand, when you choose Format - Text or Format - Text - Change Case, the text is permanently changed.


Så här ändrar du text till versaler

 1. Markera den text du vill omvandla till stora bokstäver.

 2. Gör något av följande:

  Choose Format - Text - Uppercase.

  Välj Format – Tecken, klicka på fliken Teckeneffekt och välj sedan typ av effekt i rutan Effekter. "Versaler" gör alla bokstäver stora. "Titel" ändrar den första bokstaven i varje ord till stor bokstav. "Kapitäler" ändrar alla bokstäver i markeringen till stor bokstav, men i förminskad storlek.

Så här ändrar du text till gemener

 1. Markera den text du vill ändra till små bokstäver.

 2. Gör något av följande:

  Choose Format - Text - Lowercase.

  Välj Format – Tecken, klicka på fliken Teckeneffekt och välj sedan "Gemener" i rutan Effekter.

Framhäva text

Stötta oss!