Använda animerad text

Du kan bara animera text som finns i ritobjekt, t.ex. rektanglar, linjer eller textobjekt. Dra till exempel en rektangel och dubbelklicka sedan på den och skriv in din text.

  1. Markera ritobjektet som innehåller texten som du vill animera.

  2. Välj Format - Objekt - Textattribut och klicka på fliken Animerad text.

  3. Markera den animering som du vill använda i rutan Effekt .

  4. Ange egenskaperna för effekten och klicka på OK.

Stötta oss!