Dokumentmallar och formatmallar

En dokumentmall är ett dokument som kan innehålla specifika formatmallar, grafik, tabeller, objekt och annan information. En dokumentmall kan användas som bas när du skapar andra dokument. Du kan t.ex. definiera styckeformatmallar och teckenformatmallar i ett dokument, spara dokumentet som en dokumentmall och sedan använda dokumentmallen för att skapa nya dokument med samma formatmallar.

Om inget annat anges baseras alla nya LibreOffice-textdokument på standardmallen.

LibreOffice has a number of predefined templates that you can use to create different types of text documents, such as business letters.

Stötta oss!