Ändra rader och kolumner med tangentbordet

När du infogar eller tar bort celler, rader eller kolumner i en tabell så bestämmer alternativen i Effekt av ändringar hur angränsande element påverkas. Du kan bara infoga nya rader och kolumner i en tabell med fasta rad- och kolumnmått om utrymmet är tillräckligt.

Symbolen Info

Observera att egenskaperna i fråga endast gäller ändringar av kolumnbredden som görs med hjälp av tangentbordet. Använder du musen kan du göra alla slags ändringar av kolumnbredden.


To set the Behavior of rows/columns options for tables in text documents, choose - LibreOffice Writer - Table. There are three display modes for tables:

Stötta oss!