Ändra storlek på rader och kolumner i en texttabell

Du kan ändra bredd och höjd för celler, kolumner och rader i en tabell.

Icon

Du kan också åstadkomma en jämn fördelning av rader och kolumner genom att använda ikonerna i menyknappen Optimera på verktygsraden Tabell .

Ändra bredd för kolumner och celler

Så här ändrar du bredden på en kolumn

Gör något av följande:

Symbolen Info

Du kan ange hur piltangenterna ska fungera genom att välja – LibreOffice Writer – Tabell och markera de alternativ du vill använda under Användning av tangentbordet.


Så här ändrar du bredden på en cell

Håll ned och tryck sedan på vänster eller höger piltangent

Ändra höjden för en rad

Om du vill ändra höjden för en rad placerar du markören i en cell i raden, håller ned och trycker sedan på uppåtpil- eller nedåtpiltangenten.

Ändra storlek på en hel tabell

Om du vill ändra bredd och höjd på en tabell gör du något av följande:

Symbolen Tips

Om du vill anpassa texten efter tabellens sidor, och ordna två tabeller bredvid varandra, måste du infoga tabellerna i en ram. Klicka på tabellen. Tryck på +A två gånger för att markera hela tabellen. Välj sedan Infoga - Ram.


Symbolen Info

Det går inte att tilldela tabeller på HTML-sidor alla de egenskaper och kommandon som du kan tilldela tabeller i OpenDocument-format.


Ändra rader och kolumner med tangentbordet

Sammanfoga och dela upp celler

Använda linjaler

Stötta oss!