Ändra storlek på rader och kolumner i en texttabell

Du kan ändra bredd och höjd för celler, kolumner och rader i en tabell.

Icon

You can also distribute rows and columns evenly using the icons on the Optimize Size toolbar on the Table Bar.

Ändra bredd för kolumner och celler

Så här ändrar du bredden på en kolumn

Gör något av följande:

note

Du kan ange hur piltangenterna ska fungera genom att välja – LibreOffice Writer – Tabell och markera de alternativ du vill använda under Användning av tangentbordet.


Så här ändrar du bredden på en cell

Håll ned och tryck sedan på vänster eller höger piltangent

Ändra höjden för en rad

Om du vill ändra höjden för en rad placerar du markören i en cell i raden, håller ned och trycker sedan på uppåtpil- eller nedåtpiltangenten.

Ändra storlek på en hel tabell

Om du vill ändra bredd och höjd på en tabell gör du något av följande:

tip

To wrap text to the sides of a table, and to arrange two tables next to another, you must insert the tables into a frame. Click inside the table, press +A twice to select the whole table, then choose Insert - Frame.


note

Det går inte att tilldela tabeller på HTML-sidor alla de egenskaper och kommandon som du kan tilldela tabeller i OpenDocument-format.


Stötta oss!