Upprepa en tabellrubrik på en ny sida

Du kan upprepa en tabellrubrik på varje ny sida som tabellen spänner över.

  1. Choose Table - Insert Table.

  2. Select the Heading and the Repeat heading rows on new pages check boxes.

  3. Markera antalet rader och kolumner för tabellen.

  4. Klicka på OK.

Ändra rader och kolumner med tangentbordet

Ändra storlek på rader och kolumner i en texttabell

Stötta oss!