Upprepa en tabellrubrik på en ny sida

Du kan upprepa en tabellrubrik på varje ny sida som tabellen spänner över.

  1. Choose Table - Insert Table.

  2. Select the Heading and the Repeat heading rows on new pages check boxes.

  3. Markera antalet rader och kolumner för tabellen.

  4. Klicka på OK.

Stötta oss!