Infoga tabell

Det finns flera sätt att skapa en tabell i ett textdokument. Du kan infoga en tabell från en verktygsrad, med ett menykommando eller från ett kalkylblad.

Så här infogar du en tabell från verktygsraden Infoga

 1. Placera markören i dokumentet där du vill infoga tabellen.

 2. Klicka på pilen bredvid ikonen Tabell på verktygsraden Standard eller Infoga.

 3. Dra och markera antalet rader och kolumner som du vill ha i tabellgittret och släpp sedan.

Om du vill avbryta drar du till den andra sidan tills Avbryt visas i gittrets granskningsruta.

Så här infogar du en tabell med ett menykommando

 1. Placera markören i dokumentet där du vill infoga tabellen.

 2. Choose Table - Insert Table.

 3. Under Storlek anger du antalet rader och kolumner.

 4. Markera alternativen som du vill använda och klicka på OK.

Så här infogar du en tabell från ett Calc-kalkylblad

 1. Öppna kalkylbladet för LibreOffice Calc som innehåller cellintervallet som du vill infoga.

 2. Markera cellerna i kalkylbladet genom att dra med musen.

 3. Välj Redigera - Kopiera.

 4. I textdokumentet gör du något av följande:

Urval

Klistras in som...

"LibreOffice 24.2-tabell" eller "Star Embed Source"

OLE-objekt - som med +V eller dra och släpp

GDI-metafil

Grafik

Bitmap

Grafik

HTML

HTML-tabell

Oformaterad text

Bara text, tabbar som avgränsare

Formaterad text [RTF]

Texttabell

DDE link

Table structure and contents, without formatting. With updating


Dra-och-släpp ett cellområde från ett Calc kalkylblad

 1. Öppna kalkylbladet för LibreOffice Calc som innehåller cellintervallet som du vill infoga.

 2. Markera cellerna i kalkylbladet genom att dra med musen.

 3. Klicka i de markerade cellerna och håll ned musknappen.

 4. Dra de markerade cellerna till textdokumentet.

Stötta oss!