Sammanfoga och dela upp celler

Du kan sammanfoga angränsande celler till en enda cell. Du kan även dela upp en stor cell i individuella celler.

Så här sammanfogar du celler

  1. Välj angränsande celler.

  2. Välj Tabell - Sammanfoga celler.

Så här delar du upp celler

  1. Placera markören i cellen som ska delas.

  2. Välj Tabell - Dela celler.

    I dialogrutan kan du välja att dela upp cellen i två eller fler celler, horisontellt eller vertikalt.

Stötta oss!