Använda upphöjd och nedsänkt text

  1. Markera texten som du vill göra upphöjd eller nedsänkt.

  2. Gör något av följande:

Format - Tecken - Position

Verktyg - Autokorrigering - Ersätt

Stötta oss!