Uppdatera formatmall från markering

  1. Choose View - Styles or press .

  2. Klicka på ikonen för den formatmallskategori som du vill uppdatera.

  3. Klicka på den plats i dokumentet från vilken du vill kopiera den uppdaterade formatmallen. Du kan t.ex. klicka på ett stycke där du har tillämpat manuell formatering som du vill kopiera nu.

  4. In the Styles window, click the style that you want to update.

  5. Click the arrow next to the Style actions icon and choose Update Selected Style from the submenu.

note

Only the manually formatted attributes of the text at the cursor position in the document will be added to the style that is selected in the Styles window. Any attributes that were applied as part of a style will not be added to the updated style.


Stötta oss!