Kontrollera stavning och grammatik

Du kan kontrollera stavningen och grammatiken manuellt i ett markerat textavsnitt eller i hela dokumentet.

Symbolen Info

To check the spelling and the grammar of a text, the appropriate dictionaries must be installed. For many languages three different dictionaries exist: a spellchecker, a hyphenation dictionary, and a thesaurus. Each dictionary covers one language only. Grammar checkers can be downloaded and installed as extensions. See the extensions web page.


Rättstavningskontrollen börjar vid markörens aktuella position, eller i början av det markerade textområdet.

  1. Klicka i dokumentet eller markera den text som du vill kontrollera.

  2. Choose Tools - Spelling.

  3. When a possible spelling error is encountered, the Spelling dialog opens and LibreOffice offers some suggested corrections.

  4. Gör något av följande:

    Om du vill acceptera korrigeringen klickar du på Ändra.

    Skriv en mening i övre textrutan, och klicka sedan på Ändra.

    Lägg till ordet i en användarordlista genom att klicka på Lägg till i ordlista.

Stötta oss!