Använda smarta etiketter

Smarta etiketter ger ytterligare information och funktionalitet till angivna ord i ett Writer-dokument. Tillgängliga funktioner kan skilja sig från olika paket för smarta etiketter.

Installera smarta etiketter

Smarta etiketter kan användas som paket till LibreOffice Writer.

Installera en smart etikett genom att göra något av följande:

Menyn Smarta etiketter

Any text in a Writer document can be marked with a Smart Tag, by default a magenta colored underline. You can change the color in - LibreOffice - Application Colors.

When you point to a Smart Tag, a tip help informs you to -click to open the Smart Tags menu. If you don't use a mouse, position the cursor inside the marked text and open the context menu by Shift+F10.

I menyn Smarta etiketter ser du de tillgängliga åtgärder som är definierade för just den smarta etiketten. Välj ett alternativ ur menyn. Kommadot Alternativ Smarta etiketter öppnar sidan Smarta etiketter i Verktyg - Autokorrigering.

Så här gör du för att aktivera och inaktivera smarta etiketter

When you have installed at least one Smart Tags extension, you see the Smart Tags page in Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options. Use this dialog to enable or disable Smart Tags and to manage the installed tags.

Symbolen Info

Text som identifieras som smart etikett kontrolleras inte av stavningskontrollen.


Stötta oss!