Använda smarta etiketter

Smarta etiketter ger ytterligare information och funktionalitet till angivna ord i ett Writer-dokument. Tillgängliga funktioner kan skilja sig från olika paket för smarta etiketter.

Installera smarta etiketter

Smarta etiketter kan användas som paket till LibreOffice Writer.

Installera en smart etikett genom att göra något av följande:

Menyn Smarta etiketter

Any text in a Writer document can be marked with a Smart Tag, by default a magenta colored underline. You can change the color in - LibreOffice - Application Colors.

När du pekar på en smart etikett, informerar en hjälp om att du ska klicka på Ctrl och samtidigt öppna menyn Smarta etiketter. Använder du inte en mus kan du placera markören i den markerade texten och öppna snabbmenyn med Skift+F10.

I menyn Smarta etiketter ser du de tillgängliga åtgärder som är definierade för just den smarta etiketten. Välj ett alternativ ur menyn. Kommadot Alternativ Smarta etiketter öppnar sidan Smarta etiketter i Verktyg - Autokorrigering.

Så här gör du för att aktivera och inaktivera smarta etiketter

När du har installerat åtminstone ett paket för smarta etiketter visas sidan Smarta etiketter i Verktyg - Autokorrigering. Använd denna dialogruta för att aktivera eller inaktivera smarta etiketter och hantera redan installerade etiketter.

Symbolen Info

Text som identifieras som smart etikett kontrolleras inte av stavningskontrollen.


Please support us!