Använda textformatering medan du skriver

Så här använder du fetstil

 1. Markera texten som du vill formatera.

 2. Press +B.

  You can also press +B, type the text that you want to format in bold, and then press +B when you are finished.

Så här använder du fetstil

 1. Markera texten som du vill formatera.

 2. Tryck på +B.

  Du kan också trycka på +B, skriva den text du vill ska vara i fetstil och sedan trycka på +B när du är klar.

Stryka under text

 1. Markera den text du vill omvandla till stora bokstäver.

 2. Tryck på +B.

  Du kan också trycka på +B, skriva den text du vill ska vara i fetstil och sedan trycka på +B när du är klar.

Stötta oss!