Spara textdokument i HTML-format

Du kan spara ett LibreOffice Writer dokument i HTML-format så att du kan visa det i en webbläsare. Om du vill kan du associera sidbrytningar med en viss formatmall för styckerubriker att generera en separat HTML-sida varje gång mallen används i dokumentet. LibreOffice Writer skapar automatiskt en sida som innehåller hyperlänkar till var och en av dessa sidor.

När du sparar ett textdokument i html-format så kommer bilder att sparas som inbäddade dataströmmar i html-dokumentet. LibreOffice försöker behålla originalformatet på bilden, dvs png, jpeg-bilder eller svg-bilder kommer att behålla sina format. Alla andra bildformat sparas som png.

  1. Använd bara en av LibreOffice-standardmallarna för styckerubriker, t.ex. "Rubrik 1", för de stycken som du vill skapa en ny HTML-sida för.

  2. Välj Arkiv - Skicka - Skapa HTML dokument.

  3. Markera den styckeformatmall som du vill använda för att generera en ny HTML-sida i rutan Formatmall .

  4. Ange en sökväg och ett namn för HTML dokumentet och klicka sedan på Spara.

Stötta oss!