Använda avsnitt

Områden är namngivna textblock, inklusive grafik och objekt, som du kan använda på flera olika sätt:

Ett område består av minst ett stycke. När du markerar en text och skapar ett område, infogas en styckebrytning automatiskt i slutet av texten.

Du kan infoga områden från ett annat textdokument eller infoga ett helt textdokument som ett område i ett annat textdokument. Du kan även infoga områden från ett textdokument som länkar i ett annat eller samma textdokument.

Symbolen Info

Om du vill infoga ett nytt stycke omedelbart före eller efter ett avsnitt så klickar du före eller efter avsnittet och trycker på +Retur.


Områden och kolumner

Du kan infoga områden i ett befintligt område. Du kan t.ex. infoga ett område som innehåller två kolumner i ett område som innehåller en kolumn.

En områdeslayout, t.ex. antalet kolumner, har högre prioritet än den sidlayout som definierats för en sidformatmall.

Stötta oss!