Infoga områden

Du kan infoga nya områden eller länkar till områden i andra dokument i det aktuella dokumentet. Om du infogar ett område som en länk ändras länkens innehåll när du ändrar källdokumentet.

Så här infogar du ett nytt avsnitt

 1. Klicka i dokumentet där du vill infoga ett nytt område eller markera texten som du vill konvertera till ett område.

  Om du markerar text i ett stycke konverteras texten automatiskt till ett nytt stycke.

 2. Välj Infoga - Område.

 3. Skriv ett namn på avsnittet i rutan Nytt avsnitt .

 4. Ange alternativen för området och klicka på Infoga.

Så här infogar du ett avsnitt som en länk

Innan du kan infoga ett område som en länk måste du först skapa områden i källdokumentet.

När du öppnar ett dokument som innehåller länkade områden i LibreOffice uppmanas du att uppdatera områdenas innehåll. Om du vill uppdatera en länk manuellt väljer du Verktyg - Uppdatera - Länkar.

Du kan också infoga länkade avsnitt i HTML-dokument. När du öppnar sidan i en webbläsare så motsvarar innehållet i avsnitten det innehåll som fanns i avsnitten när HTML-dokumentet sparades senast.

 1. Klicka i dokumentet där du vill infoga det länkade område.

 2. Välj Infoga - Område.

 3. Skriv ett namn på avsnittet i rutan Nytt avsnitt .

 4. In the Link area, select the Link check box.

 5. Click the Browse button next to the File name box.

 6. Leta rätt på dokumentet som innehåller området som du vill länka till och klicka på Infoga.

 7. Markera det avsnitt du vill infoga i rutan Avsnitt .

 8. Klicka på Infoga.

Stötta oss!