Redigera områden

Du kan skydda, dölja och konvertera områden till normal text.

  1. Välj Format - Områden.

  2. Du kan också trycka på +B, skriva den text du vill ska vara i fetstil och sedan trycka på +B när du är klar.

  3. Gör något av följande:

Använda avsnitt

Infoga områden

Format - Områden

Skydda innehåll i LibreOffice Writer

Stötta oss!