Redigera områden

Du kan skydda, dölja och konvertera områden till normal text.

  1. Välj Format - Områden.

  2. I listan Avsnitt kan du också trycka på +A, för att välja alla avsnitt i listan, eller använda Shift+Klick eller +Klick för att välja några avsnitt.

  3. Gör något av följande:

Editing Read-Only Contents

A warning message is displayed if you try to edit protected sections.

To remove protection of a section, do the following:

  1. Choose Format - Sections.

  2. Select the section to unprotect in the Section area of the dialog.

  3. Uncheck the Protect option in the Write Protection area of the dialog.

  4. If the section was protected with a non-empty password, type the password into the dialog that opens.

  5. Click OK .

Stötta oss!