Using Regular Expressions in Text Searches

Regular expressions can be used to search for some unspecified or even invisible characters.

note

Searching with regular expressions is different from searching with wildcards. LibreOffice Writer only supports searching with regular expressions.


You can use regular expressions when you find and replace text in a document. For example, "s.n" finds "sun" and "son".

  1. Välj Redigera - Sök och ersätt.

  2. Klicka på Fler alternativ om du vill utöka dialogrutan.

  3. Markera kryssrutan Reguljärt uttryck.

  4. In the Find box, type the search term and the regular expression(s) that you want to use in your search.

  5. Click Find Next or Find All.

Exempel på reguljära uttryck

  1. The regular expression for a single character is a period (.).

  2. The regular expression for zero or more occurrences of the previous character is an asterisk. For example: "123*" finds "12" "123", and "1233".

  3. The regular expression combination to search for zero or more occurrences of any character is a period and asterisk (.*).

  4. The regular expression for the end of a paragraph is a dollar sign ($). The regular expression character combination for the start of a paragraph is a caret and a period (^.).

  5. The regular expression for a tab character is \t.

Symbolen Info

En sökning som använder ett reguljärt uttryck fungerar bara inom ett stycke. Om du vill använda ett reguljärt uttryck i mer än ett stycke så får du göra en separat sökning i varje stycke.


Stötta oss!