AnvÀnda linjaler

Om du vill dölja eller visa linjaler vĂ€ljer du Visa – Linjal. Om du vill visa den vertikala linjalen vĂ€ljer du – LibreOffice Writer – Vy och markerar kryssrutan Vertikal linjal under Linjal.

Justera sidmarginaler

Marginalerna pÄ sidan representeras av de fyllda omrÄdena vid slutet av linjalerna.

Ändra indrag

Indrag justeras med de tre trekanterna pÄ den horisontella linjalen.

  1. Om du vill Àndra vÀnster eller höger styckeindrag, markerar du de stycken vars indrag du vill Àndra och drar den nedre trekanten (vÀnster resp. höger) till den nya platsen.

  2. Om du vill Àndra indraget för den första raden i ett markerat stycke drar du den övre trekanten till vÀnster pÄ den horisontella linjalen till en ny plats.

Du kan ocksÄ dubbelklicka var som helst pÄ den horisontella linjalen och justera indragen i dialogrutan Stycke.

Please support us!