Ta bort radbrytningar

Använd funktionen Autokorrigering om du vill ta bort radbrytningar i meningar. Oönskade radbrytningar kan uppstå när du kopierar text från en källa och klistrar in det i ett textdokument.

Symbolen Info

Funktionen Autokorrigering fungerar bara om texten formaterats med "Standard"-styckeformatmallen.


  1. Välj Verktyg - Alternativ för autokorrigering.

  2. Kontrollera att Kombinera enradiga stycken längre än 50 % är markerad under fliken Alternativ. Om du vill ändra den minsta procentsatsen för radlängden dubbelklickar du på alternativet i listan och anger en ny procentsats.

  3. Klicka på OK.

  4. Markera texten som innehåller stycketecknen som du vill ta bort.

  5. Välj Standard i rutan Använd mall på verktygsraden “Formatering”.

  6. Choose Tools - AutoCorrect - Apply.

Stötta oss!