Ändra korsreferenser

  1. Klicka framför den korsreferens som du vill ändra.

    If you cannot see the field shading of the cross-reference, choose View - Field Shadings or press +F8.

  2. Välj Redigera - Fältkommando.

  3. Ange alternativen som du vill använda och klicka på OK.

Symbolen Tips

Använd pilknapparna i dialogrutan Redigera fältkommando om du vill bläddra genom korsreferenserna i det aktuella dokumentet.


Stötta oss!