Ändra korsreferenser

  1. Klicka framför den korsreferens som du vill ändra.

    Om du inte kan se markeringen av korshänvisningen väljer du Visa - Markeringar eller trycker på Ctrl+F8.

  2. Välj Redigera - Fältkommando.

  3. Ange alternativen som du vill använda och klicka på OK.

Symbolen Tips

Använd pilknapparna i dialogrutan Redigera fältkommando om du vill bläddra genom korsreferenserna i det aktuella dokumentet.


Infoga korshänvisningar

Infoga hyperlänkar med Navigator

Please support us!