Förhandsvisning av utskrift

  1. Choose File - Print Preview.

  2. Du förminskar eller förstorar visningen av sidan genom att använda zoomikonerna på verktygsraden Förhandsgranska.

    Symbolen Tips

    Om du vill skriva ut dokumentet i mindre skala anger du önskade utskriftsinställningar på fliken Sidlayout i dialogrutan Arkiv – Skriv ut.


  3. Use the arrow keys or the arrow icons on the Print Preview bar to scroll through the document.

Stötta oss!