Skriva ut en broschyr

Du kan skriva ut ett Writer dokument som en broschyr eller ett häfte. Det innebär att två sidor skrivs ut på varje sida av papperet, så att du kan läsa dokumentet som en bok när du viker papperet.

När du skapar ett dokument som du vill skriva ut som en broschyr, ska du använda stående orientering för sidorna. I Writer används broschyrlayouten när du skriver ut dokumentet.

LibreOffice is not designed to handle brochure printing of documents that include landscape page orientations, but it is possible to print such documents.

It is not possible to print a large image across two pages. Cut the image into two parts, and insert each part on different pages.

Skriva ut en broschyr

  1. Välj Arkiv - Skriv ut.

  2. Klicka på Egenskaper i dialogrutan Utskrift.

  3. Ange pappersorienteringen till liggande i dialogrutan för egenskaper för skrivaren.

Symbolen Tips

Om skrivaren klarar dubbelsidig utskrift bör du använda inställningen för dubbelsidig utskrift - kort kant i dialogrutan för skrivarinställningar, bl.a. för att broschyrer alltid skrivs ut liggande.


  1. Return to Print dialog.

  2. In the Page Layout section, select Brochure.

  3. For a printer that automatically prints on both sides of a page, specify in the Range and Copies section to include Odd and Even Pages.

  1. Click Print.

Om du skriver ut ett dokument liggande eller stående, så skrivs två motstående sidor i en broschyr ut bredvid varandra. Om du har en skrivare med funktion för dubbelsidig utskrift kan du skapa en hel broschyr av dokumentet utan att behöva sortera sidorna senare. Om skrivaren bara gör enkelsidig utskrift kan du uppnå samma effekt genom att först skriva ut framsidorna med alternativet "Framsidor/högersidor/udda sidor" markerat, och sedan mata in alla papper i skrivaren igen och skriva ut alla baksidor med alternativet "Baksidor/vänstersidor/jämna sidor" markerat.

Symbolen Info

If LibreOffice prints the pages in the wrong order, select Print in reverse order in the Range and Copies section, and then print the document again.


Stötta oss!