Skapa och anvÀnda sidformatmallar

I LibreOffice anvÀnds sidformatmallar för att ange sidans layout, inklusive sidorientatering, bakgrund, marginaler, sidhuvud, sidfot och textkolumner. Om du vill Àndra layout för en enskild sida i ett dokument mÄste du skapa och anvÀnda en anvÀndardefinierad sidformatmall för sidan.

SÄ hÀr definierar du en ny sidformatmall

 1. Choose View - Styles.

 2. Klicka pÄ ikonen Sidformatmallar.

 3. I listan över sidformatmallar högerklickar du pÄ ett objekt och vÀljer Ny.

 4. Under fliken Administrera skriver du ett namn i rutan Namn.

 5. Gör nÄgot av följande:

 1. Ange layoutalternativ för sidformatmallen genom att anvÀnda flikarna i dialogrutan och klicka sedan pÄ OK.

SÄ hÀr anvÀnder du en sidformatmall

 1. Klicka pÄ sidan som du vill anvÀnda sidformatmallen för.

 2. Choose View - Styles, and then click the Page Style icon.

 3. Dubbelklicka pÄ ett namn i listan.

SÄ hÀr anvÀnder du en sidformatmall för en ny sida

 1. Klicka i dokumentet dÀr du vill att en ny sida ska börja.

 2. Choose Insert - More Breaks - Manual Break.

 3. Markera Sidbrytning.

 4. In the Page Style box, select the page style that you want to apply to the page that follows the manual break.

 5. Klicka pÄ OK.

Sidformatmall frÄn markering

Sidnummer

Infoga kapitelnamn och kapitelnummer i ett sidhuvud eller en sidfot

Om sidhuvuden och sidfötter

Formatera sidhuvuden och sidfötter

Creating and Changing Default and Custom Templates

Ändra sidorienteringen

Ändra sidbakgrund

Please support us!