Skapa och använda sidformatmallar

I LibreOffice används sidformatmallar för att ange sidans layout, inklusive sidorientatering, bakgrund, marginaler, sidhuvud, sidfot och textkolumner. Om du vill ändra layout för en enskild sida i ett dokument måste du skapa och använda en användardefinierad sidformatmall för sidan.

Så här definierar du en ny sidformatmall

 1. Choose View - Styles.

 2. Klicka på ikonen Sidformatmallar.

 3. I listan över sidformatmallar högerklickar du på ett objekt och väljer Ny.

 4. Under fliken Administrera skriver du ett namn i rutan Namn.

 5. Gör något av följande:

 1. Ange layoutalternativ för sidformatmallen genom att använda flikarna i dialogrutan och klicka sedan på OK.

Så här använder du en sidformatmall

 1. Klicka på sidan som du vill använda sidformatmallen för.

 2. Do one of the following:

To Manually Override the “Next style” of a Page Style

 1. Place cursor between the page with the page style and the page with the style specified in Next style.

 2. Right-click and choose Edit Page Break.

 3. Select the With page style checkbox.

 4. Enter the page style to be applied.

See Manually Defined Range of a Page style.

note

A special situation arises when a Next style is different than the page style itself, and you want to apply that page style to two consecutive pages. For example, if you have applied First Page style to a page, and want to apply First Page style again to the immediately following page, then you must manually override First Page style, because it is configured to be followed by Default Page Style.


Så här använder du en sidformatmall för en ny sida

 1. Klicka i dokumentet där du vill att en ny sida ska börja.

 2. Choose Insert - More Breaks - Manual Break.

 3. Markera Sidbrytning.

 4. In the Page Style box, select the page style that you want to apply to the page that follows the manual break.

 5. Klicka på OK.

Stötta oss!