Ändra sidorienteringen

Alla sidegenskaper för Writer-textdokument (t.ex. sidorientering) anges i formatmallarna. Som standard används sidformatmallen "Standard" för alla sidor när ett nytt dokument skapas. Om du öppnar ett befintligt textdokument kan olika sidformatmallar ha angetts för olika sidor.

När du ändrar en sidegenskap påverkas bara de sidor där den aktuella formatmallen används. Aktuell sidformatmall visas i statuslisten vid fönstrets nedre kant.

Så här ändrar du sidorientering för alla sidor

Om textdokumentet består enbart av sidor med samma sidformatmall kan du ändra sidegenskaperna direkt:

 1. Choose Format - Page Style.

 2. Klicka på fliken Sida.

 3. Välj "Stående" eller "Liggande" under Pappersformat.

 4. Klicka på OK.

Så här ändrar du sidorientering endast för vissa sidor

I LibreOffice används sidformatmallar för att ange sidorientering i dokument. Även andra sidegenskaper såsom sidhuvuden, sidfötter och marginaler anges i sidformatmallarna. Du kan göra ändringar i sidformatmallen "Standard" för det aktuella dokumentet, eller definiera egna sidformatmallar som du kan tillämpa på vilka textavsnitt du vill i dokumentet.

I slutet av den här hjälpsidan diskuteras sidformatmallarnas omfattning utförligt. Läs sista avsnittet på den här sidan om du är osäker på vad begreppet sidformatmall innebär.

note

Till skillnad från tecken- eller styckeformatmallar är sidformatmallarna inte hierarkiskt ordnade. Du kan skapa en ny formatmall med en befintlig mall som grund, men när du sedan ändrar i den gamla mallen förs ändringarna inte automatiskt över till den nya.


Om du vill ändra sidorienteringen på alla sidor med samma sidformatmall, måste det finnas en sidformatmall och denna måste tillämpas.

 1. Choose View - Styles.

 2. Klicka på ikonen Sidformatmallar.

 3. Högerklicka på en sidformatmall och välj Ny. Den nya sidformatmallen ges från början samma egenskaper som den valda mallen.

 4. Skriv ett namn på sidformatmallen i rutan Namn på fliken Administrera, t.ex. "Mitt landskap".

 5. I rutan Nästa formatmallväljer du den formatmall du vill ska följa på en sida där den nya mallen används. Se även avsnittet om formatmallarnas omfattning i slutet av den här hjälpsidan.

 6. Klicka på fliken Sida.

 7. Välj "Stående" eller "Liggande" under Pappersformat.

 8. Klicka på OK.

Now you have defined a proper page style with the name "My Landscape". To apply the new style, double-click the "My Landscape" page style in the Styles window. All pages in the current scope of page styles will be changed. If you defined the "next style" to be a different style, only the first page of the current scope of page styles will be changed.

To Quickly Switch Between Portrait and Landscape Page Layout

The default template provided by LibreOffice Writer offers several page layout styles, among which the Default Page Style has Portrait orientation and the Landscape style has landscape orientation.

These styles can be used to quickly switch between portrait and landscape orientation by inserting manual breaks and choosing the appropriate page styles as described below:

 1. Place the cursor where the page break is to be inserted.

 2. Go to Insert - More Breaks - Manual Break. The Insert Break dialog will open.

 3. Choose the option Page break and in the Page Style drop-down list choose the page style to be applied to the page after the break (Default Page Style, Landscape, etc).

 4. If the applied has to be changed again at a certain point in the document (for instance, to switch back from landscape to portrait orientation), place the cursor at this point and repeat the steps previously described.

Omfattning för sidformatmallar

Det är bra att känna till sidformatmallarnas omfattning i LibreOffice. Vilka sidor i dokumentet påverkas om en sidformarmall redigeras?

Formatmallar som omfattar en (1) sida

A page style can be defined to span one page only. The “First Page” style is an example. You set this property by defining another page style to be the "next style", on the Format - Page Style - Organizer tab page.

En formatmall som spänner över en sida löper från nedre gränsen för den aktuella sidformatmallen till nästa sidbrytning. En sidbrytning infogas automatiskt när texten löper vidare till nästa sida (så kallad "mjuk sidbrytning"). Du kan också infoga manuella sidbrytningar.

To insert a manual page break at the cursor position, press +Enter or choose Insert - Manual Break and just click OK.

Manuellt definierat område för sidformatmall

The “Default” page style does not set a different "next style" on the Format - Page Style - Organizer tab page. Instead, the "next style" is set also to be “Default”. All page styles that are followed by the same page style can span multiple pages. The lower and upper borders of the page style range are defined by "page breaks with style". All the pages between any two "page breaks with style" use the same page style.

Du kan infoga en "sidbrytning med formatmall" direkt där markören står. Du kan också ange "sidbrytning med formatmall"som egenskap för ett stycke eller en styckeformatmall.

Ange något av följande kommandon:

Stötta oss!