Sidnummer

I Writer Àr sidnumret ett fÀlt som du kan infoga i texten.

SÄ hÀr infogar du sidnummer

Choose Insert - Page Number to insert a page number at the current cursor position.

tip

If you see the text "Page number" instead of the number, choose View - Field Names ().


NÀr du lÀgger till eller tar bort text Àndras dock fÀltens position. Det Àr dÀrför bÀst att infoga sidnummerfÀlt i sidhuvudet eller sidfoten som har samma position och upprepas pÄ varje sida.

Choose Insert - Header and Footer - Header - (name of page style) or Insert - Header and Footer - Footer - (name of page style) to add a header or footer to all pages with the current page style.

SÄ hÀr gör du för att börja med ett angivet sidnummer

Nu vill du kanske ha mer kontroll över sidnumren. Du skriver ett textdokument som ska starta med sidnummer 12.

 1. Klicka i det första stycket i dokumentet.

 2. Choose Format - Paragraph - Text flow tab.

 3. Aktivera Infoga i omrÄdet Brytningar. Aktivera Med sidformatmall sÄ att du kan ange det nya sidnumret. Klicka pÄ OK.

Symbolen Info

Det nya sidnumret Àr ett attribut för det första stycket pÄ sidan.


To Select the Page Number Format

Du vill ha löpande romerska sidnummer, i, ii, iii, iv osv.

 1. Dubbelklicka direkt framför sidnummerfÀltet. Dialogrutan Redigera fÀltkommando visas.

 2. Markera ett talformat och klicka pÄ OK.

Using Different Page Number Formats in Headers and Footers

You need some pages with the roman numbering format, followed by the remaining pages in another format.

I Writer behöver du olika sidformatmallar. Den första sidformatmallen har en sidfot med sidnummerfÀltet formaterat för romerska siffror. Den följande sidformatmallen har en sidfot med sidnummerfÀltet formaterat efter ett annat sidnummerformat.

BÄda sidformatmallarna mÄste avgrÀnsas av en sidbrytning. I Writer kan du infoga automatiska och manuella sidbrytningar.

Vilket som passar bÀst beror pÄ dokumentet: att anvÀnda en manuellt infogad sidbrytning mellan sidformatmallar, eller en automatisk Àndring. Om du bara behöver en rubriksida med en annan formatmall Àn de andra sidorna, kan du anvÀnda den automatiska metoden.

SÄ hÀr anvÀnder du en annan formatmall pÄ första sidan

 1. Klicka pÄ den första sidan i dokumentet.

 2. Choose View - Styles ().

 3. In the Styles window, click the Page Styles icon.

 4. Dubbelklicka pÄ formatmallen "Första sidan".

Now your title page has the style "First Page", and the next pages automatically have the "Default Page Style".

You can now for example insert a footer for the "Default Page Style" only, or insert footers in both page styles, but with differently formatted page number fields.

SÄ hÀr Àndrar du sidformatmallen manuellt

 1. Klicka i början av det första stycket pÄ sidan dÀr du vill anvÀnda en annan sidformatmall.

 2. Choose Insert - More Breaks - Manual Break. You see the Insert Break dialog.

 3. Markera en sidformatmall i listrutan Formatmall. Du kan Àven ange ett nytt sidnummer. Klicka pÄ OK.

Den markerade sidformatmallen anvÀnds frÄn det aktuella stycket till nÀsta sidbrytning med formatmall. Du kan behöva skapa den nya sidformatmallen först.

Infoga sidnummer i sidfot

Om sidhuvuden och sidfötter

AnvÀnd olika sidformatmallar pÄ udda och jÀmna sidor

Sidformatmall frÄn markering

Infoga kapitelnamn och kapitelnummer i ett sidhuvud eller en sidfot

Formatera sidhuvuden och sidfötter

Please support us!