Sidnummer

I Writer är sidnumret ett fält som du kan infoga i texten.

To Quickly Insert a Page Number in Header or Footer of Page Style

Choose Insert - Page Numbers to open a dialog to guide you in inserting a page number in the current page style header or footer and setting the page number alignment.

Så här infogar du sidnummer

Choose Insert - Field - Page Number to insert a page number at the current cursor position.

tip

If you see the text "Page number" instead of the number, choose View - Field Names ().


När du lägger till eller tar bort text ändras dock fältens position. Det är därför bäst att infoga sidnummerfält i sidhuvudet eller sidfoten som har samma position och upprepas på varje sida.

Choose Insert - Header and Footer - Header - (name of page style) or Insert - Header and Footer - Footer - (name of page style) to add a header or footer to all pages with the current page style.

Så här gör du för att börja med ett angivet sidnummer

Nu vill du kanske ha mer kontroll över sidnumren. Du skriver ett textdokument som ska starta med sidnummer 12.

 1. Klicka i det första stycket i dokumentet.

 2. Choose Format - Paragraph - Text flow tab.

 3. Aktivera Infoga i området Brytningar. Aktivera Med sidformatmall så att du kan ange det nya sidnumret. Klicka på OK.

note

Det nya sidnumret är ett attribut för det första stycket på sidan.


To Select the Page Number Format

Du vill ha löpande romerska sidnummer, i, ii, iii, iv osv.

 1. Dubbelklicka direkt framför sidnummerfältet. Dialogrutan Redigera fältkommando visas.

 2. Markera ett talformat och klicka på OK.

Using Different Page Number Formats in Headers and Footers

You need some pages with the roman numbering format, followed by the remaining pages in another format.

I Writer behöver du olika sidformatmallar. Den första sidformatmallen har en sidfot med sidnummerfältet formaterat för romerska siffror. Den följande sidformatmallen har en sidfot med sidnummerfältet formaterat efter ett annat sidnummerformat.

Båda sidformatmallarna måste avgränsas av en sidbrytning. I Writer kan du infoga automatiska och manuella sidbrytningar.

Vilket som passar bäst beror på dokumentet: att använda en manuellt infogad sidbrytning mellan sidformatmallar, eller en automatisk ändring. Om du bara behöver en rubriksida med en annan formatmall än de andra sidorna, kan du använda den automatiska metoden.

Så här använder du en annan formatmall på första sidan

 1. Klicka på den första sidan i dokumentet.

 2. Choose View - Styles ().

 3. In the Styles window, click the Page Styles icon.

 4. Dubbelklicka på formatmallen "Första sidan".

Now your title page has the style "First Page", and the next pages automatically have the "Default Page Style".

You can now for example insert a footer for the "Default Page Style" only, or insert footers in both page styles, but with differently formatted page number fields.

Så här ändrar du sidformatmallen manuellt

 1. Klicka i början av det första stycket på sidan där du vill använda en annan sidformatmall.

 2. Choose Insert - More Breaks - Manual Break. You see the Insert Break dialog.

 3. Markera en sidformatmall i listrutan Formatmall. Du kan även ange ett nytt sidnummer. Klicka på OK.

Den markerade sidformatmallen används från det aktuella stycket till nästa sidbrytning med formatmall. Du kan behöva skapa den nya sidformatmallen först.

Stötta oss!