Ändra sidbakgrund

I LibreOffice används sidformatmallar för att ange sidornas bakgrund i ett dokument. Om du till exempel vill ändra sidbakgrunden för en eller flera sidor i ett dokument till ett vattenmärke måste du skapa en sidformatmall med vattenmärkesbakgrund som du tillämpar på sidorna ifråga.

Så här ändrar du sidbakgrunden

 1. Choose View - Styles .

 2. Klicka på ikonen Sidformatmallar.

 3. I listan över sidformatmallar högerklickar du på ett objekt och väljer Ny.

 4. Skriv ett namn på sidformatmallen i rutan Namn på fliken Administrera.

 5. Välj den sidformatmall du vill tillämpa på nästa sida i rutan Nästa formatmall.

 1. Click the Area tab.

 2. Select whether you want a solid color or a graphic. Then select your options from the tab page.

 3. Klicka på OK.

Så här ändrar du sidbakgrunden på alla sidor i ett dokument

Kontrollera först om du har skapat en sidformatmall med sidbakgrund. Se Så här ändrar du sidbakgrunden för mer information.

 1. Choose View - Styles .

 2. Klicka på ikonen Sidformatmallar.

 3. Dubbelklicka på sidformatmallen med den bakgrund du vill använda.

Så här använder du olika sidbakgrunder i samma dokument

Kontrollera först om du har skapat en sidformatmall med sidbakgrund. Se Så här ändrar du sidbakgrunden för mer information.

 1. Klicka framför den första bokstaven i det stycke där du vill tillämpa sidbakgrunden.

 2. Choose Insert - Manual Break.

 3. Markera Sidbrytning.

 4. Välj en sidformatmall som använder sidbakgrunden i rutan Formatmall .

 1. Klicka på OK.

Watermark

Insert a watermark text in the current page style background.

Stötta oss!