Infoga och radera sidbrytning

Så här infogar du en manuell sidbrytning

 1. Klicka i dokumentet där du vill att den nya sidan ska börja.

 2. Press +Enter.

Så här tar du bort du en manuell sidbrytning

 1. Klicka framför det första tecknet på sidan som följer efter den manuella sidbrytningen.

 2. Tryck på Delete.

Så här tar du bort en manuell sidbrytning före en tabell

 1. Högerklicka i tabellen och välj Tabell.

 2. Klicka på fliken Textflöde.

 3. Avmarkera kryssrutan Brytning.

To Quickly Switch Between Portrait and Landscape Page Layout

The default template provided by LibreOffice Writer offers several page layout styles, among which the Default Page Style has Portrait orientation and the Landscape style has landscape orientation.

These styles can be used to quickly switch between portrait and landscape orientation by inserting manual breaks and choosing the appropriate page styles as described below:

 1. Place the cursor where the page break is to be inserted.

 2. Go to Insert - More Breaks - Manual Break. The Insert Break dialog will open.

 3. Choose the option Page break and in the Page Style drop-down list choose the page style to be applied to the page after the break (Default Page Style, Landscape, etc).

 4. If the applied has to be changed again at a certain point in the document (for instance, to switch back from landscape to portrait orientation), place the cursor at this point and repeat the steps previously described.

tip

Read the help page Changing Page Orientation to learn more about advanced configurations that can be defined concerning page orientation.


Stötta oss!