Lägga till radnummer

LibreOffice innehåller en automatisk räknefunktion som lägger till radnummer för rader i ett helt dokument eller för markerade stycken i dokumentet. Radnummer inkluderas när du skriver ut dokumentet. Du kan ange radnummerintervall, vilket nummer som numreringen ska börja med och om tomma rader eller rader i ramar ska räknas. Du kan även lägga till en avgränsare mellan radnumren.

note

Radnummerfunktionen är inte tillgänglig i HTML-format.


Så här lägger du till radnumrering för ett helt dokument

 1. Välj Verktyg - Radnumrering.

 2. Markera Numrering på och markera sedan alternativen som du vill använda.

 3. Klicka på OK.

Så här lägger du till radnumrering för vissa stycken

 1. Välj Verktyg - Radnumrering.

 2. Markera Numrering på.

 3. Press to open the Styles window, and then click the Paragraph Styles icon.

 4. Högerklicka på styckeformatmallen "Standard" och välj Ändra.

  Alla styckeformatmallar baseras på mallen "Standard".

 1. Click the Outline & List tab.

 2. Avmarkera kryssrutan Räkna med raderna i det här stycket under Radnumrering .

 3. Klicka på OK.

 4. Markera stycket eller styckena där du vill lägga till radnumren.

 5. Choose Format - Paragraph, and then click the Outline & Numbering tab.

 6. Markera Räkna med raderna i det här stycket.

 7. Klicka på OK.

Du kan även skapa en styckeformatmall som inkluderar radnumrering och använda den för stycken som du vill lägga till radnummer för.

Så här anger du vilket nummer som numreringen ska börja med

 1. Klicka i ett stycke.

 2. Choose Format - Paragraph, and then click the Outline & List tab.

 3. Markera kryssrutan Räkna med raderna i det här stycket .

 4. Markera kryssrutan Börja om vid det här stycket .

 5. Ange ett radnummer i rutan Börja med .

 6. Klicka på OK.

Stötta oss!