Navigator för textdokument

The Navigator displays the different parts of your document, such as headings, tables, frames, objects, or hyperlinks.

  1. Du öppnar Navigator genom att trycka på F5.

  2. Du kan snabbt hoppa till en plats i dokumentet genom att dubbelklicka på en post i Navigator-fönstrets lista eller ange respektive sidnummer i rotationsrutan.

Stötta oss!