Navigator för textdokument

The Navigator displays the different parts of your document, such as headings, tables, frames, objects, or hyperlinks.

  1. Du öppnar Navigator genom att trycka pÄ F5.

  2. Du kan snabbt hoppa till en plats i dokumentet genom att dubbelklicka pÄ en post i Navigator-fönstrets lista eller ange respektive sidnummer i rotationsrutan.

Navigator för dokumentöversikt

Navigator

Please support us!