Anvisningar för LibreOffice Writer

På hjälpsidan för LibreOffice Allmänt finns instruktioner som gäller alla komponenter, till exempel hur du arbetar med fönster och menyer, hur du anpassar LibreOffice, datakällor, galleriet, och dra-och-släpp.

Om du vill ha hjälp om en annan komponent byter du till hjälpen för den modulen med kombinationsfältet i navigeringsfönstret.

Mata in och formatera texter

Switching Between Insert Mode and Overwrite Mode

Mata in text var som helst på en sida

Navigera och markera med tangentbordet

Infoga specialtecken

Ordkomplettering för textdokument

Inserting Non-breaking Spaces, Hyphens and Soft Hyphens

Använda textformatering medan du skriver

Framhäva text

Ändra textfärg

Rotera text

Centrera text på en sida genom att använda en ram

Indrag, stycken

Definiera inramningar för sidor

Definiera inramningar för stycken

Definiera inramningar för tabeller och tabellceller

Definiera inramningar för objekt

Använda upphöjd och nedsänkt text

Skriva text med stora eller små bokstäver

Flytta och kopiera text i dokument

Återställa teckenattribut

Numbering for Headings

Arranging Headings in the Navigator

Placera markör vid bokmärke

Använda avsnitt

Infoga områden

Redigera områden

Kopiera formatering med Hämta format

Dokumentmallar och formatmallar

Skapa nya formatmallar av markering

Använda mallar i tilldelningsläge

Uppdatera formatmall från markering

Använda formatmallar från andra dokument eller dokumentmallar

Creating and Changing Default and Custom Templates

Printing with Page line-spacing

Registrera och visa ändringar

Mata in och formatera texter automatiskt

Stänga av Autokorrigering

Automatisk punktuppställning/numrering

Automatic Check Spelling

Använda textblock som AutoText

Lägga till undantag i AutoKorrigering-listan

Använd olika sidformatmallar på udda och jämna sidor

Stänga av punktuppställningstecken för enskilda stycken

Ta bort radbrytningar

Använda formatmallar, numrera sidor, fältkommandon

Sidnummer

Ändra sidorienteringen

Ändra sidbakgrund

Använda mallar i tilldelningsläge

Skapa nya formatmallar av markering

Uppdatera formatmall från markering

Ångra direkt formatering av ett dokument

Formatera sidhuvuden och sidfötter

Infoga hyperlänk

Definiera nummersekvenser

Infoga och radera sidbrytning

Skapa och använda sidformatmallar

Om fält

Lägga till inmatningsfält

Söka användardata i villkor

Konvertera ett fältkommando till text

Infoga ett fast eller variabelt datumfält

Redigera tabeller i texter

Markera tabeller, rader och kolumner

Infoga tabell

Ta bort tabeller eller innehållet i en tabell

Beräkningar i textdokument

Beräkna komplicerade formler i textdokument

Beräkna och klistra in resultat av en formel i ett textdokument

Utföra beräkningar med tabeller i textdokument

Beräkna över tabeller

Beräkna summan av en serie tabellceller

Infoga text före en tabell i början av en sida

Sammanfoga och dela upp celler

Upprepa en tabellrubrik på en ny sida

Ändra storlek på rader och kolumner i en texttabell

Ändra rader och kolumner med tangentbordet

Kopiera tabellområde till textdokument

Infoga radbrytningar i celler

Bilder, ritningar, ClipArt, Fontwork

Placera objekt

Använda bildtexter

Adding Heading Numbers to Captions

Fontwork för grafiska textbilder

Infoga grafik

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Infoga grafik från en fil

Infoga grafik från LibreOffice Draw eller Impress

Infoga grafik från galleriet genom att dra-och-släppa

Infoga ett grafikobjekt med skanner

Infoga ett Calc-diagram i ett textdokument

Använda animerad text

Rotera text

Defining Graphics or Colors in the Background of Pages (Watermark)

Innehållsförteckning, sakregister

Samlingsdokument och deldokument

Definiera förteckningsposter

Uppdatera redigera och ta bort förteckningar

Redigera eller radera förteckningspost

Formatera en förteckning

Skapa innehållsförteckningar

Skapa sakregister

Skapa litteraturförteckning

Användardefinierade förteckningar

Förteckningar över flera dokument

Navigator för textdokument

Rubriker, numreringar

Numbering and Paragraph Styles

Lägga till punktuppställning

Adding Numbering

Numbering for Headings

Automatisk punktuppställning/numrering

Använda bildtexter

Adding Heading Numbers to Captions

Definiera nummersekvenser

Samlingsdokument och deldokument

Changing the List Level of a List Paragraph

Combining Ordered Lists

Modifying Numbering in an Ordered List

Stänga av punktuppställningstecken för enskilda stycken

Lägga till radnummer

Sidhuvuden, sidfötter, fotnoter

Om sidhuvuden och sidfötter

Infoga sidnummer i sidfot

Infoga kapitelnamn och kapitelnummer i ett sidhuvud eller en sidfot

Definiera olika sidhuvuden och sidfötter

Formatera sidhuvuden och sidfötter

Infoga och redigera fotnoter och slutnoter

Avstånd mellan fotnoter

Redigera andra objekt i texter

Placera objekt

Automatisk punktuppställning/numrering

Använda bildtexter

Adding Heading Numbers to Captions

Rita linje i text

Använda linjestilar med hjälp av verktygsraden

Defining Arrow Styles

Definiera linjestil

Inserting, Editing, and Linking Frames

Rättstavning, ordlistor, avstavning

Kontrollera stavning och grammatik

Automatic Check Spelling

Lägga till undantag i AutoKorrigering-listan

Ta bort ord från en användarordlista

Avstavning

Synonymordlista

Standardbrev, etiketter och visitkort

Skapa ett standardbrev

Skapa och skriva ut etiketter och visitkort

Skriva ut adressetiketter

Villkorlig text

Villkorlig text för sidnumreringen

Arbeta med dokument

Skriva ut en broschyr

Samlingsdokument och deldokument

Förhandsvisning av utskrift

Skriva ut snabbare med mindre data

Skriva ut flera sidor på ett ark

Skriva ut i omvänd ordning

Välja pappersmagasin på skrivaren

Spara textdokument i HTML-format

Infoga ett helt textdokument

Spara dokument i andra format

Öppna dokument som sparats med ett annat format

Sending Documents as Email

Ändra arbetskatalog

Övrigt

Använda kortkommandon (tillgänglighet för LibreOffice Writer)

Använda textblock som AutoText

Använda smarta etiketter

Sända fax och konfigurera LibreOffice för faxning

Klistra in innehåll i specialformat

Sidformatmall från markering

Villkorlig text

Villkorlig text för sidnumreringen

Flytta och kopiera text i dokument

Hiding Text

Visa dold text

Skapa text som inte skrivs ut

Infoga hyperlänkar med Navigator

Navigator för textdokument

Förankra och ändra storlek på fönster

Stänga av taligenkänning i tabeller

Förhandsvisning av utskrift

Skriva ut flera sidor på ett ark

Välja pappersmagasin på skrivaren

Infoga korshänvisningar

Using Regular Expressions in Text Searches

Spara textdokument i HTML-format

Använda textformatering medan du skriver

Mata in text var som helst på en sida

Inserting, Editing, and Linking Frames

Infoga ett helt textdokument

Antal ord

Textanpassning runt objekt

Recording a Macro

Stötta oss!