Använda formatmallar från andra dokument eller dokumentmallar

Du kan importera formatmallar från ett annat dokument eller en dokumentmall till det aktuella dokumentet.

Open the Load Styles dialog box by either

  1. Använd kryssrutorna nedtill i dialogrutan för att välja de formatmallstyper som du vill importera. Du kan ersätta formatmallar i det aktuella dokumentet som har samma namn som de du importerar genom att välja Skriv över.

  2. Gör något av följande:

Stötta oss!