Infoga grafik från galleriet genom att dra-och-släppa

Du kan dra och släppa ett objekt från galleriet till ett textdokument, kalkylblad, teckning eller presentation.

Om du vill ersätta ett galleriobjekt som du infogat i ett dokument håller du ned Skift+Ctrl och drar sedan ett annat galleriobjekt ovanpå objektet.

Stötta oss!