Infoga grafik från LibreOffice Draw eller Impress

  1. Öppna dokumentet som du vill infoga objektet i.

  2. Öppna Draw- eller Impress dokumentet som innehåller objektet som du vill kopiera.

  3. Hold down and click and hold the object for a moment.

  4. Dra till dokumentet som du vill infoga objektet i.

Infoga grafik

Infoga grafik från en fil

Infoga grafik från galleriet genom att dra-och-släppa

Infoga ett grafikobjekt med skanner

Infoga ett Calc-diagram i ett textdokument

Redigera grafiska objekt

Stötta oss!