Infoga ett Calc-diagram i ett textdokument

Du kan infoga en kopia av ett diagram som inte uppdateras när du ändrar diagrammets data i kalkylbladet.

  1. Öppna textdokumentet som du vill kopiera diagrammet till.

  2. Öppna tabellen som innehåller diagrammet som du vill kopiera.

  3. Markera diagrammet genom att klicka på det en gång. Diagrammet får åtta handtag.

  4. Dra diagrammet från tabellen till textdokumentet.

Du kan ändra storlek på och flytta diagrammet i textdokumentet, som med vilket annat objekt som helst. Om du vill redigera diagramdata dubbelklickar du på diagrammet.

Infoga grafik

Infoga grafik från en fil

Infoga grafik från galleriet genom att dra-och-släppa

Infoga ett grafikobjekt med skanner

Infoga grafik från LibreOffice Draw eller Impress

Redigera grafiska objekt

Stötta oss!