Infoga grafik från en fil

  1. Choose Insert - Image.

  2. Markera filen. I rutan Filtyp kan du begränsa urvalet till vissa filtyper.

  3. Klicka i rutan Länk om du vill ha en länk till den ursprungliga filen.

    Om rutan Länk är markerad kommer bitmapbilden att laddas om varje gång dokumentet uppdateras. De redigeringssteg du gör i den lokala kopian av bilden i dokumentet utförs igen och bilden visas.

    Om rutan Länka inte är markerad arbetar du alltid med den kopia som skapades när grafikobjektet infogades.

    Om du vill bädda in grafik som först har infogats som länkar går du till Redigera – Länkar och klickar på knappen Lös upp.

  4. Klicka på Öppna för att infoga bilden.

Som standard centreras grafiken som du infogar ovanför det stycke där du klickade.

Stötta oss!