Användardefinierade förteckningar

Du kan skapa hur många användardefinierade förteckningar som helst.

Så här skapar du ett användardefinierat index

 1. Markera ett eller flera ord som du vill lägga till i den användardefinierade förteckningen.

 2. Välj Infoga - Förteckningar - Litteraturförteckningspost.

 3. Klicka på knappen Nytt användardefinierat index intill rutan Index .

 4. Skriv indexets namn i rutan Namn och klicka på OK.

 5. Lägg till de markerade orden i det nya indexet genom att klicka på Infoga.

 6. Klicka på Infoga.

Så här infogar du ett användardefinierat index

 1. Klicka i dokumentet där du vill infoga förteckningen.

 2. Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography.

 3. On the Type tab, select the name of the user-defined index that you created in the Type box.

 1. Markera ett alternativ som du vill använda.

 2. Klicka på OK.

Stötta oss!