Användardefinierade förteckningar

Du kan skapa hur många användardefinierade förteckningar som helst.

Så här skapar du ett användardefinierat index

 1. Markera ett eller flera ord som du vill lägga till i den användardefinierade förteckningen.

 2. Välj Infoga - Förteckningar - Litteraturförteckningspost.

 3. Klicka på knappen Nytt användardefinierat index intill rutan Index .

 4. Skriv indexets namn i rutan Namn och klicka på OK.

 5. Lägg till de markerade orden i det nya indexet genom att klicka på Infoga.

 6. Klicka på Infoga.

Så här infogar du ett användardefinierat index

 1. Klicka i dokumentet där du vill infoga förteckningen.

 2. Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography.

 3. On the Type tab, select the name of the user-defined index that you created in the Type box.

 1. Markera ett alternativ som du vill använda.

 2. Klicka på OK.

If you want to use a different paragraph style as a table of contents entry, select Additional styles, and then click the Assign styles button next to the box. Click the style in the list, and then click the >> or the << button to define the chapter level for the paragraph style.

Skapa innehållsförteckningar

Definiera förteckningsposter

Uppdatera redigera och ta bort förteckningar

Formatera en förteckning

Redigera eller radera förteckningspost

Skapa sakregister

Skapa litteraturförteckning

Förteckningar över flera dokument

Stötta oss!