Skapa litteraturförteckning

En litteraturförteckning är en lista över arbeten som du använder som referenser i ett dokument.

Lagra litteraturinformation

I LibreOffice lagras litteraturinformation i en litteraturdatabas eller i ett enskilt dokument.

Så här lagrar du information i en litteraturdatabas

 1. Välj Verktyg - Litteraturdatabas

 2. Choose Data - Record.

 3. Skriv in ett namn för litteraturposten i rutan Kort beteckning , och lägg sedan till ytterligare information i de övriga rutorna.

 4. Stäng fönstret Litteraturdatabas.

Så här lagrar du litteraturinformation i ett enskilt dokument

 1. Klicka i dokumentet där du vill lägga till litteraturförteckningsposten.

 2. Välj Infoga - Förteckningar - Litteraturförteckningspost.

 3. Markera Från dokumentinnehåll och klicka på Ny.

 4. Skriv ett namn för litteraturposten i rutan Kort beteckning .

 5. Markera postens publiceringskälla i rutan Typ , och lägg sedan till ytterligare information i de övriga rutorna.

 6. Klicka på OK.

 7. Klicka på Infoga och sedan på Stäng i dialogrutan Infoga post i litteraturförteckning .

Symbolen Info

När du sparar ett dokument som innehåller litteraturposter så sparas automatiskt tillhörande data i ett dolt fält i dokumentet.


Infoga litteraturposter från litteraturdatabasen

 1. Klicka i dokumentet där du vill lägga till litteraturförteckningsposten.

 2. Välj Infoga - Förteckningar - Litteraturförteckningspost.

 1. Markera Från litteraturdatabas.

 2. Markera namnet på den litteraturpost som du vill infoga i rutan Kort beteckning .

 3. Klicka på Infoga och sedan på Stäng.

Stötta oss!