Skapa sakregister

  1. Klicka i dokumentet där du vill infoga en förteckning.

  2. Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography.

  3. On the Type tab, select "Alphabetical Index" in the Type box.

  4. Om du vill använda en konkordansfil markerar du Konkordansfil under Tillägg , klickar på Fil och letar sedan upp en befintlig fil eller skapar en ny konkordansfil.

  5. Ange formateringsalternativen för förteckningen, antingen under den aktuella fliken eller under någon av de andra flikarna i den här dialogrutan. Om du t.ex. vill använda enbokstavsrubriker i förteckningen, klickar du på fliken Poster och markerar Alfabetiskt skiljetecken. Om du vill ändra formateringsnivåerna i förteckningen klickar du på fliken Mallar.

  6. Klicka på OK.

  7. Om du vill uppdatera förteckningen högerklickar du i förteckningen och väljer Uppdatera förteckning.

Stötta oss!