Formatera en förteckning

I dialogrutan Infoga förteckning kan du använda olika styckeformatmallar, tilldela poster hyperlänkar och ändra layout och bakgrundsfärg för förteckningen.

Så här ändrar du styckeformatmall för en indexnivå

 1. Right-click in the index or table of contents, then choose Edit Index.

 2. Klicka på fliken Mallar.

 3. Klicka på en förteckningsnivå i listan Nivå.

 4. Klicka på mallen som du vill använda i listan Styckeformatmall.

 5. Klicka på tilldelningsknappen <.

 6. Klicka på OK.

Så här tilldelar du poster hyperlänkar i en innehållsförteckning

Du kan tilldela en korshänvisning som hyperlänk till en post i en innehållsförteckning.

 1. Right-click in the table of contents, then choose Edit Index.

 2. Klicka på fliken Poster.

 3. In the Level list click the index level for which you want to assign hyperlinks.

 4. In the Structure area, click in the box in front of N#, and then click Hyperlink.

 5. Klicka i rutan bakom E och klicka sedan på Hyperlänk.

 6. Repeat for each index level that should use a hyperlink, or click the All button to apply the formatting to all levels.

Stötta oss!