Formatera en förteckning

I dialogrutan Infoga förteckning kan du använda olika styckeformatmallar, tilldela poster hyperlänkar och ändra layout och bakgrundsfärg för förteckningen.

Så här ändrar du styckeformatmall för en indexnivå

 1. Högerklicka i förteckningen och välj sedan Redigera förteckning.

 2. Klicka på fliken Mallar.

 3. Klicka på en förteckningsnivå i listan Nivå.

 4. Klicka på mallen som du vill använda i listan Styckeformatmall.

 5. Klicka på tilldelningsknappen <.

 6. Klicka på OK.

Så här tilldelar du poster hyperlänkar i en innehållsförteckning

Du kan tilldela en korshänvisning som hyperlänk till en post i en innehållsförteckning.

 1. Högerklicka i innehållsförteckningen och välj sedan Redigera förteckning.

 2. Klicka på fliken Poster.

 3. Klicka på den rubriknivå dit du vill tilldela hyperlänkar i listan Nivå.

 4. Under Struktur klickar du i rutan framför E# och klickar sedan på Hyperlänk.

 5. Klicka i rutan bakom E och klicka sedan på Hyperlänk.

 6. Upprepa detta för varje rubriknivå som du vill skapa hyperlänkar för, eller klicka på knappen Alla om du vill använda formateringen på alla nivåer.

Skapa innehållsförteckningar

Definiera förteckningsposter

Uppdatera redigera och ta bort förteckningar

Redigera eller radera förteckningspost

Skapa sakregister

Användardefinierade förteckningar

Skapa litteraturförteckning

Förteckningar över flera dokument

Stötta oss!