Definiera förteckningsposter

Så här definierar du indexposter

  1. Klicka i ett ord eller markera orden i dokumentet som du vill använda som förteckningsposter.

  2. Choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry, and do one of the following:

Så här definierar du poster i en innehållsförteckning

Det bästa sättet att skapa en innehållsförteckning är att använda den fördefinierade styckeformatmallen för rubriker, t.ex. Rubrik 1, för de stycken som du vill inkludera i innehållsförteckningen.

Så här använder du en anpassad styckeformatmall som en post i en innehållsförteckning

  1. Choose Tools - Chapter Numbering and click the Numbering tab.

  2. Markera styckeformatmallen som du vill inkludera i innehållsförteckningen i rutan Styckeformatmall.

  3. Klicka på den hierarkiska nivå som du vill använda för styckeformatmallen i listan Nivå.

  4. Klicka på OK. Nu kan du använda mallen för rubrikerna i dokumentet och inkludera dem i innehållsförteckningen.

tip

LibreOffice creates the table of contents entries based on the outline level of the paragraph style and the paragraph contents. If the paragraph is empty, it will not be included in the table of contents. To force the empty paragraph to be listed in the table of contents, manually add a space or a non breaking space to the paragraph. Spaces added in the After text box of the Numbering tab in the Chapter Numbering dialog will not work for this purpose, since they are part of the paragraph numbering, not the paragraph contents.


Stötta oss!