Uppdatera redigera och ta bort förteckningar

  1. Placera markören i förteckningen.

    If you cannot place your cursor in the index or table of contents, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select Enable cursor in the Protected Areas section.

  2. Högerklicka och välj ett redigeringsalternativ i menyn.

You can also make changes directly to an index or table of contents. Right-click in the index or table of contents, choose Edit Index or Table of Contents, click Type tab, and then clear the Protected against manual changes check box.

Skapa innehållsförteckningar

Uppdatera redigera och ta bort förteckningar

Formatera en förteckning

Redigera eller radera förteckningspost

Skapa sakregister

Användardefinierade förteckningar

Skapa litteraturförteckning

Förteckningar över flera dokument

Stötta oss!