Redigera eller radera förteckningspost

Indexposter infogas i dokumentet som fält. Om du vill visa fält i dokumentet väljer du Visa och kontrollerar att rutanMarkeringar är markerad.

  1. Placera markören direkt framför förteckningsposten i dokumentet.

  2. Choose Edit - Reference - Index Entry..., and do one of the following:

To cycle through the index entries in your document, click the next or the previous arrows in the Edit Index Entry dialog.

Stötta oss!