Redigera eller radera förteckningspost

Indexposter infogas i dokumentet som fält. Om du vill visa fält i dokumentet väljer du Visa och kontrollerar att rutanMarkeringar är markerad.

  1. Placera markören direkt framför förteckningsposten i dokumentet.

  2. Choose Edit - Reference - Index Entry..., and do one of the following:

Om du vill växla mellan förteckningsposterna i dokumentet klickar du på pilen nästa eller tidigare i dialogrutan Redigera förteckningspost.

Skapa innehållsförteckningar

Definiera förteckningsposter

Uppdatera redigera och ta bort förteckningar

Formatera en förteckning

Skapa sakregister

Användardefinierade förteckningar

Skapa litteraturförteckning

Förteckningar över flera dokument

Stötta oss!