Indrag, stycken

Du kan Àndra indrag för aktuellt stycke, eller för alla markerade stycken, eller för en styckeformatmall.

tip

Du kan Àven ange indrag med linjalen. Visa linjalen genom att vÀlja Visa - Linjal.


Positioning indents

Indragen berÀknas i förhÄllande till de vÀnstra och högra sidmarginalerna. Om du vill att stycket ska strÀcka sig in över sidmarginalen anger du ett negativt vÀrde.

note

To change the measurement units, choose - LibreOffice Writer - General, and then select a new measurement unit in the Settings area.


Indragen skiljer sig Ät beroende pÄ skrivriktningen. Titta t.ex. pÄ indragsvÀrdet för Före text i sprÄk som skrivs frÄn vÀnster till höger. Styckets vÀnstra kant dras in i förhÄllande till vÀnster sidmarginal. I sprÄk som skrivs frÄn höger dras styckets högra kant in i förhÄllande till höger sidmarginal.

Hanging indents

För ett hÀngande indrag anger du ett positivt vÀrde för Före text och ett negativt vÀrde för Första raden.

The Hanging Indent icon is found in the Paragraph section of the Properties sidebar. Click on this icon to switch the values of Before text and First line. This enables you to toggle a paragraph between an indented first line and a hanging indent.

To create a hanging indent: Enter a first line indent where you want the indent to start, then click the Hanging Indent icon to create the hanging indent.

Hanging Indent Icon

Hanging Indent Icon

The Hanging Indent command can be added as a button to a toolbar, an item in a menu or context menu, or a shortcut key.

Please support us!