Indrag, stycken

Du kan ändra indrag för aktuellt stycke, eller för alla markerade stycken, eller för en styckeformatmall.

tip

Du kan även ange indrag med linjalen. Visa linjalen genom att välja Visa - Linjal.


Positioning indents

Indragen beräknas i förhållande till de vänstra och högra sidmarginalerna. Om du vill att stycket ska sträcka sig in över sidmarginalen anger du ett negativt värde.

note

To change the measurement units, choose - LibreOffice Writer - General, and then select a new measurement unit in the Settings area.


Indragen skiljer sig åt beroende på skrivriktningen. Titta t.ex. på indragsvärdet för Före text i språk som skrivs från vänster till höger. Styckets vänstra kant dras in i förhållande till vänster sidmarginal. I språk som skrivs från höger dras styckets högra kant in i förhållande till höger sidmarginal.

Hanging indents

För ett hängande indrag anger du ett positivt värde för Före text och ett negativt värde för Första raden.

The Hanging Indent icon is found in the Paragraph section of the Properties sidebar. Click on this icon to switch the values of Before text and First line. This enables you to toggle a paragraph between an indented first line and a hanging indent.

To create a hanging indent: Enter a first line indent where you want the indent to start, then click the Hanging Indent icon to create the hanging indent.

Hanging Indent Icon

Hanging Indent Icon

The Hanging Indent command can be added as a button to a toolbar, an item in a menu or context menu, or a shortcut key.

Stötta oss!