Infoga hyperlänkar med Navigator

Du kan infoga en korshänvisning som hyperlänk i dokumentet genom att använda Navigator. Du kan även korshänvisa objekt från LibreOffice dokument. Om du klickar på hyperlänken när dokumentet öppnas i LibreOffice förflyttas du till det korshänvisade objektet.

  1. Öppna dokumentet eller dokumenten som innehåller objekten som du vill korshänvisa.

  2. Klicka på ikonen Navigator på standardraden.

  3. Klicka på pilen bredvid ikonen Draläge och kontrollera att Infoga som hyperlänk är markerat.

  4. I listan längst ned i Navigator markerar du dokumentet som innehåller objektet som du vill korshänvisa till.

  5. I Navigator-listan klickar du på plustecknet intill objektet som du vill infoga som hyperlänk.

  6. Dra objektet till den plats i dokumentet där du vill infoga objektet.

Namnet på objektet infogas i dokumentet som en understruken hyperlänk.

Stötta oss!