Visa dold text

Om ett textavsnitt har dolts genom att ett villkor angetts med en variabel, finns det flera sätt att visa den dolda texten. Gör något av följande:

Stötta oss!