Hiding Text

Du kan använda fält och områden om du vill dölja eller visa text i dokumentet om inte vissa villkor uppfylls.

Innan du kan dölja text måste du skapa en variabel som du använder i villkoret för att dölja texten.

Så här skapar du en variabel

 1. Klicka i dokumentet och välj Infoga - Fältkommando - Andra.

 2. Klicka på fliken Variabler och klicka på "Sätt variabel" i listan Fälttyp.

 3. Klicka på "Standard" i listan Format.

 4. Skriv variabelns namn i rutan Namn, t.ex. Dölj.

 5. Ange ett värde för variabeln i rutan Värde, t.ex. 1.

 6. Om du vill dölja variabeln i dokumentet markerar du Osynligt.

 7. Klicka på Infoga och sedan på Stäng.

Så här döljer du text

 1. Klicka i dokumentet där du vill lägga till texten.

 2. Välj Infoga - Fältkommando - Andra och klicka sedan på fliken Funktioner.

 3. Klicka på "Dold text" i listan Typ.

 4. Ange en instruktion i rutan Med villkor. Om vi antar att du använder den variabel som du tidigare definierade, anger du Hide==1.

 5. Skriv texten som du vill dölja i rutan Dold text.

 6. Klicka på Infoga och sedan på Stäng.

Så här döljer du ett stycke

 1. Klicka i stycket som du vill lägga till texten i.

 2. Choose Insert - Field - More Fields and click the Functions tab.

 3. Klicka på "Dolt stycke" i listan Fälttyp.

 4. Ange en instruktion i rutan Med villkor. Om vi antar att du använder den variabel som du tidigare definierade, anger du Hide==1.

 5. Klicka på Infoga och sedan på Stäng.

note

You must enable this feature by removing the check mark Hidden Paragraphs in the dialog - LibreOffice Writer - View. When the check mark is set, you cannot hide any paragraph.


Så här döljer du ett avsnitt

 1. Markera texten som du vill dölja i dokumentet.

 2. Choose Insert - Section.

 3. Markera Dölj under Dölj och skriv sedan ett uttryck i rutan Med villkor. Om vi antar att du använder den variabel som du tidigare definierade, anger du Hide==1.

 4. Klicka på Infoga.

Stötta oss!