Hiding Text

Du kan anvÀnda fÀlt och omrÄden om du vill dölja eller visa text i dokumentet om inte vissa villkor uppfylls.

Innan du kan dölja text mÄste du skapa en variabel som du anvÀnder i villkoret för att dölja texten.

SÄ hÀr skapar du en variabel

 1. Klicka i dokumentet och vÀlj Infoga - FÀltkommando - Andra.

 2. Klicka pÄ fliken Variabler och klicka pÄ "SÀtt variabel" i listan FÀlttyp.

 3. Klicka pÄ "Standard" i listan Format.

 4. Skriv variabelns namn i rutan Namn, t.ex. Dölj.

 5. Ange ett vÀrde för variabeln i rutan VÀrde, t.ex. 1.

 6. Om du vill dölja variabeln i dokumentet markerar du Osynligt.

 7. Klicka pÄ Infoga och sedan pÄ StÀng.

SÄ hÀr döljer du text

 1. Klicka i dokumentet dÀr du vill lÀgga till texten.

 2. VÀlj Infoga - FÀltkommando - Andra och klicka sedan pÄ fliken Funktioner.

 3. Klicka pÄ "Dold text" i listan Typ.

 4. Ange en instruktion i rutan Med villkor. Om vi antar att du anvÀnder den variabel som du tidigare definierade, anger du Hide==1.

 5. Skriv texten som du vill dölja i rutan Dold text.

 6. Klicka pÄ Infoga och sedan pÄ StÀng.

SÄ hÀr döljer du ett stycke

 1. Klicka i stycket som du vill lÀgga till texten i.

 2. Choose Insert - Field - More Fields and click the Functions tab.

 3. Klicka pÄ "Dolt stycke" i listan FÀlttyp.

 4. Ange en instruktion i rutan Med villkor. Om vi antar att du anvÀnder den variabel som du tidigare definierade, anger du Hide==1.

 5. Klicka pÄ Infoga och sedan pÄ StÀng.

note

You must enable this feature by removing the check mark Hidden Paragraphs in the dialog - LibreOffice Writer - View. When the check mark is set, you cannot hide any paragraph.


SÄ hÀr döljer du ett avsnitt

 1. Markera texten som du vill dölja i dokumentet.

 2. Choose Insert - Section.

 3. Markera Dölj under Dölj och skriv sedan ett uttryck i rutan Med villkor. Om vi antar att du anvÀnder den variabel som du tidigare definierade, anger du Hide==1.

 4. Klicka pÄ Infoga.

Please support us!