Formatera sidhuvuden och sidfötter

Du kan använda direktformatering för text i ett sidhuvud eller en sidfot. Du kan även justera avståndet mellan texten och ramen runt sidhuvudet eller sidfoten eller använda en inramning.

  1. Välj Format - Sida och klicka på fliken Sidhuvud eller Sidfot .

  2. Ange de avståndsalternativ som du vill använda.

  3. Om du vill lägga till en kantlinje eller en skugga i sidhuvudet eller sidfoten klickar du på Fler. Dialogrutan Kantlinje/bakgrund öppnas.

Om sidhuvuden och sidfötter

Sidformatmall från markering

Definiera olika sidhuvuden och sidfötter

Infoga kapitelnamn och kapitelnummer i ett sidhuvud eller en sidfot

Stötta oss!