Infoga kapitelnamn och kapitelnummer i ett sidhuvud eller en sidfot

Before you can insert chapter information into a header or footer, you must first set the chapter numbering options for the paragraph style that you want to use for chapter titles.

To Prepare a Paragraph Style for Chapter Titles

 1. Choose Tools - Heading Numbering - Numbering tab.

 2. In the Level box, select 1.

 3. In the Paragraph style box, select the paragraph style that you want to use for chapter titles, for example, Heading 1.

 4. Select the numbering scheme for the chapter titles in the Number box, for example, 1,2,3....

 5. Type Chapter followed by a space in the Before box.

 6. Enter a space in the After box.

 7. Klicka på OK.

Så här infogar du kapitelnamn och kapitelnummer i ett sidhuvud eller en sidfot

 1. Använd styckeformatmallen som du definierat för kapitelrubriker för kapitelrubrikerna i dokumentet.

 2. Choose Insert - Header and Footer - Header or Insert - Header and Footer - Footer, and then select the page style for the current page from the submenu.

 3. Placera markören i sidhuvudet genom att klicka en gång med musen.

 4. Välj Infoga - Fältkommando - Andra och klicka sedan på fliken Funktioner.

 1. Click Heading in the Type list, Heading number and contents in the Format list, and 1 in Up to level.

 2. Klicka på Infoga och sedan på Stäng.

I sidhuvudet på varje sida som den aktuella sidformatmallen används för visas kapitelnamn och kapitelnummer.

Stötta oss!