Infoga kapitelnamn och kapitelnummer i ett sidhuvud eller en sidfot

Before you can insert chapter information into a header or footer, you must first set the chapter numbering options for the paragraph style that you want to use for chapter titles.

Så här skapar du en styckeformatmall för kapitelrubriker

 1. Choose Tools - Chapter Numbering.

 2. I rutan Styckeformatmall markerar du den styckeformatmall som du vill använda för kapitelrubriker, t.ex. "Överskrift 1".

 3. Select the numbering scheme for the chapter titles in the Number box, for example, "1,2,3...".

 4. Skriv "Kapitel" följt av ett blanksteg i rutan framför .

 5. Skriv ett blanksteg i rutan bakom .

 6. Klicka på OK.

Så här infogar du kapitelnamn och kapitelnummer i ett sidhuvud eller en sidfot

 1. Använd styckeformatmallen som du definierat för kapitelrubriker för kapitelrubrikerna i dokumentet.

 2. Choose Insert - Header and Footer - Header or Insert - Header and Footer - Footer, and then select the page style for the current page from the submenu.

 3. Placera markören i sidhuvudet genom att klicka en gång med musen.

 4. Välj Infoga - Fältkommando - Andra och klicka sedan på fliken Funktioner.

 1. Klicka på "Kapitel" i listan Fälttyp och "Kapitelnummer och namn" i listan Format .

 2. Klicka på Infoga och sedan på Stäng.

I sidhuvudet på varje sida som den aktuella sidformatmallen används för visas kapitelnamn och kapitelnummer.

Stötta oss!